Vi tar hand om Rekryteringen!

Behöver ditt företag rekrytera personal?
Flexikraft hjälper er att hitta rätt person.

Genom lång erfarenhet och personliga kontakter kan vi tillsammans med er kravprofil hitta den bäst lämpade personen för tjänsten.

Genom annonsering i utvalda medier samt genom relevanta databaser gör vi ett första urval utifrån er kravprofil. Vi intervjuar ett antal lämpliga kandidater och presenterar sedan de mest lämpade för er.

Kontakta oss för en kravlös diskussion!

FLEXIKRAFT AB
Fabriksvägen 4
515 70 Rydboholm
Tel: 033 - 22 83 30