2016 01 28

Skrothantering och återvinning


Flexikraft utvecklas ständigt. Efter att ha arbetat med bland annat rivningar och saneringar under flertalet år utvecklar vi nu den verksamheten med återvinning- och skrothanteringsprocesser. Med nyligen förvärvade fastigheter i Rydboholm och Sexdrega kommer återvinning och skrothantering att växa inom Flexikraft.


FLEXIKRAFT AB
Fabriksvägen 4
515 70 Rydboholm
Tel: 033 - 22 83 30