2012 11 04

Tillstånd att sanera asbest


Flexikraft är godkända av Arbetsmiljöverket för att sanera asbest. Vi har utbildad och erfaren personal som utför asbestsaneringar.


FLEXIKRAFT AB
Fabriksvägen 4
515 70 Rydboholm
Tel: 033 - 22 83 30