2012 10 05

Renovering av hyresfastighet i Borgstena


Våren 2012 förvärvade Flexikraft en hyresfastighet i Borgstena. Fastigheten är i behov av renovering och vi genomför för närvarande en upprustning av fastigheten och tillhörande byggnader.

Borgstena är en tätort i Borås kommun med 386 invånare (2010-12-31).FLEXIKRAFT AB
Fabriksvägen 4
515 70 Rydboholm
Tel: 033 - 22 83 30