2011 12 06

Flexikraft - ett av Sveriges Gasellföretag 2011


Flexikraft AB har utsetts av Dagens Industri till ett av Sveriges Gasellföretag 2011. Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Kriterierna är hårda. Årligen utses mindre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

 

Kriterierna för en Gasell är:

  • Offentliggjort minst fyra års årsredovisningar
  • En omsättning som överstiger 10 Mkr
  • Minst 10 anställda
  • De senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen
  • Under samma period minst fördubblat sin omsättning
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • En Gaselll har också sunda finanser


FLEXIKRAFT AB
Fabriksvägen 4
515 70 Rydboholm
Tel: 033 - 22 83 30