2011 08 31

Stor satsning på rivning, håltagning och sanering


Flexikraft satsar stort på rivning, sanering, håltagning samt transporter. Vi arbetar sedan tidigare med rivningar i Borås, nu har vi utökat verksamheten till Göteborg. För att möta upp kundernas efterfrågningar behöver vi anställa mer personal. Gå in under rubriken Lediga tjänster för att läsa mer om tjänsterna som behöver tillsättas.


FLEXIKRAFT AB
Fabriksvägen 4
515 70 Rydboholm
Tel: 033 - 22 83 30